Antropologia Sinbolikoa

Antropologia Sinbolikoa

curso 2020-2021 > 2º cuatrimestre Facultad de Educación, Filosofía y Antropología/Dpto. Filosofía de los Valores y Antropología Social. Campus de Gipukoa EHU/UPV Miren Iosune Fernández Centeno Asignatura Obligatoria de Grado en Antropología Social (2º Curso/castellano/3 créditos)

Ikasgai honek ikusi nahi du diziplina antropologikoak nola definitzen eta aztertzen duen sinbolismoa. Gizarte antropologian sinbolismoa gai nagusienetakoa izan da, historian zehar ekarpen esanguratsuak eman dira antropologiatik sinbolismoa zer den aztertu ahal izateko. Horrela fokatze teoriko eta etnografia zehatzen bitartez hainbat gizartetan sinbolek dituzten esanahi eta funtzio aztertuko dira.

gaiari eta irakasleari buruzko informazio gehiago