Enpresaren Soziologia

Enpresaren Soziologia

curso 2020-2021 > 2º cuatrimestre Faculta de Economía y Empresa/Dpto. de Sociología y Trabajo Social. Campus de Bizkaia EHU/UPV Diego Carbajo Padilla Asignatura Optativa de Grado en Gestión y Administración de Empresas (euskera/6 créditos)

Enpresaren Soziologiaren bitartez erakundeen azterketa soziologikoari hurbilketa egin nahi da kontutan izanik Globalizazioak finkatzen dituen baldintzak. Elementu hauek aztertu eta gero gure inguruan dagoen eredu berria, “harreman estilo berria” (Koldo Saratxaga) sakonduko dugu. Estilo berri honen oinarria pertsonak dira.Gaur egun Euskal Herrian arrakastatsua den praktika enpresarial ez ezik, XXI menderako Enpresaren Administrazioan erreferente ere da.

gaiari eta irakasleari buruzko informazio gehiago