Ekologia eta Fenomenologia

Ekologia eta Fenomenologia

curso 2020-2021 > 1er cuatrimestre Online. Centro de Arte Contemporáneo de Huarte (Centro Huarte) y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) Michael Marder Asignatura Optativa Online de Máster en Prácticas Artísticas y Estudios Culturales (castellano/2 créditos)

Gai honek ekoizpen kultural-artistikoaren eta landaeremuaren arteko erlazioa lantzen da, landa-eremuaren erromantizazioa zalantzan jarriz, eta nekazaritzako industria ereduari kritika egiten zaio. Kultura-ekologien auzia lerroaren erdigunean kokatzen da modernitatearen beharrezko gainbeheraren aurrean denon artean egiten dugun bizitza antolatzeko moduak birpentsatzeko. Horretaz gain aztertuko dira: ingurumenaren garrantzia gure gizarte- eta kultura-praktikak antolatzeko orduan, landareen bizitzaren inguruko eztabaida etikoak, eta natura deitzen dugun guztiaren agentzia politikoa eta estetikoa.

gaiari eta irakasleari buruzko informazio gehiago